Heksen en hun reputatie.
Volgens velen een beladen onderwerp. Wie heks zegt, zegt duivelsaanbidder. Echter, niets is minder waar. De term ‘heks’ roept een heleboel negatieve associaties op. Lelijke oude wijven op een bezemsteel, vliegend door de lucht bij volle maan. Ik WILDE dat ik wist hoe ze het deden, het zou het einde van mijn file-problemen betekenen..!!

Heksen worden gezien als gevaarlijke wezens, die in staat zijn mensen te vervloeken en waar een ‘normaal’ mens niets mee te maken wil hebben.
Toch waren heksen vroeger wijze vrouwen, die werkten met kruiden, hielpen bij bevallingen en een heleboel andere nuttige dingen deden. Kennis werd doorgegeven aan dochters en bijna elk dorp had wel zijn wijze vrouwen. De Godin werd vereerd en de aarde vormde de bron van het leven van deze mensen.

Waar komt dus die negatieve reputatie vandaan?
Hier zijn verschillende verklaringen voor te vinden en hier komt eentje:
Toen de Katholieke kerk zijn entree maakte in Europa, was de oude religie alom tegenwoordig. Om de overgang van ‘heiden’ naar katholiek te versnellen, introduceerde de katholieke kerk de Moeder Godin als de Heilige Maagd Maria en de Gehoornde God werd niet vergeten: hij kreeg zijn eigen plaatsje in het Katholicisme, maar een weinig flatterende: Hij werd namelijk de vertegenwoordiger van het Kwaad, de duivel.

Volgelingen van de oude religie vervielen echter snel in hun eeuwenoude tradities en dit was een doorn in het oog van de katholieke kerk. Er werd dan ook afgerekend met de macht van het matriarchale. Verklaard werd dat de enige goede vrouw de Heilige Maagd was en dat het vrouwelijk geslacht van nature slecht was. Volgens de Katholieke kerk werd dit bevestigd met het verhaal van Adam en Eva; De vrouw had de man verleid en daarmee de mensheid in het onheil gestort.

De vrouw was een gevaar en diende op haar plaats gewezen te worden door de door God aangestelde autoriteit, namelijk: de man.
Dit heeft enorme gevolgen gehad voor het vrouwelijk geslacht en zelfs tegenwoordig zijn deze gevolgen nog merkbaar.