Wicca: een vergelijking met andere godsdiensten.

Veel van de gevestigde godsdiensten hebben een duidelijke regelgeving met betrekking tot de zaken die nodig zijn om behouden te worden of in het paradijs te komen. Het alternatief is de hel. In de meeste van deze godsdiensten is een duidelijk goed en een duidelijk kwaad aanwezig.
Ik neem hier het Christendom als voorbeeld, aangezien deze godsdienst bij ons in het westen de meest bekende is.
Het Christendom kent een hemel en een hel. De mensen die geloven gaan naar de hemel, de ongelovigen gaan naar de hel.
God is de personificatie van het goede, de duivel is de personificatie van het slechte.
Er zijn, afhankelijk welke vorm van Christendom men belijdt, duidelijke richtlijnen om behouden te worden.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Tien Geboden.

Wicca kent dit niet. Aanhangers geloven niet in een hemel en hel. Het uitgangspunt is dat alles in balans is, en de wereld is zelf goed en slecht, denk hierbij aan positieve en negatieve energie. Dit is dus een balans.
Godsdienst is geen middel om behouden te worden, aangezien er binnen Wicca niet zoiets is als behouden worden of verloren gaan. Men leeft, tussen het goede en het kwade wat hier aanwezig is om hier zijn eigen balans in te vinden. Het streven is dus het in balans zijn, de eenheid te hervinden met moeder aarde, een nauw contact met de bron.
Wicca is dus ook geen godsdienst die zich bezig houdt met het winnen van zielen, omdat het dus niet nodig is om iets te winnen, daar er niets verloren gaat.
Een ander duidelijk verschil tussen gevestigde religies en Wicca is de invloed van een persoon op zijn eigen leven en omgeving.
Het Christendom kent, net als de Islam, gebeden. Men bidt tot God of deze de gebeden wil verhoren, maar uiteindelijk is het God alleen die beslist om hier gehoor aan te geven.
De mens heeft hier zelf verder geen invloed op; het is de wil van God.

In Wicca bestaat wel de mogelijkheid zelf invloed te kunnen uitoefenen; Alles bestaat uit energie, positieve dan wel negatieve en energie kan ge-activeerd en in banen geleid worden.
Dit biedt dus een mogelijkheid om invloed uit te oefenen, hoewel dit iets is wat training vergt en met de nodige voorzichtigheid gedaan dient te worden.
Duidelijk mag zijn dat er grote fundamentele verschillen tussen andere godsdiensten en Wicca zijn.
Er zijn ook wel overeenkomsten, daarover later meer.
Voor de duidelijkheid: Wicca claimt niet de enige ware godsdienst te zijn. De meeste Wiccans zijn ervan overtuigd dat er vele spirituele paden naar Rome leiden! In principe maakt het niet uit hoe het Goddelijke geŽerd wordt, zolang het oprecht is.