Een introductie.
Wicca is een aardreligie. De aarde is onze bron, de planeet waar wij op leven.
Wicca is in principe een vrij nieuwe religie, met Goden uit een ver verleden.
In oude tijden in Europa werden deze Goden reeds aanbeden, maar Wicca op zich is niet hetzelfde als de oude religie, zoals vaak gedacht word. Je zou kunnen zeggen dat de oude religie opnieuw is uitgevonden. De oude religie is echt OUD en bestond lang voordat het Christendom en de Islam hun entree maakten.
Centraal in Wicca staat de aarde met alles waarmee zij ons voorziet. Goden die binnen Wicca vaak aanbeden worden zijn de Godin en de God, die vaak in verschillende vormen voorkomen.
We kennen waarschijnlijk allemaal wel een aantal van de volgende namen: Cerridwen, Arianrhod, Isis, Bastet, Athene, Odin, Zeus.
Hierbij moet ik overigens duidelijk vermelden dat er binnen Wicca heel veel variaties zijn op het onderwerp goden. Er zijn Wiccans die geloven dat er geen goden zijn, maar dat wij allen deel uitmaken van het goddelijke en er zijn zelfs athe´stische Wiccans.
Ik voor mijzelf geloof in het Goddelijke, een hogere, scheppende macht , die zowel mannelijk als vrouwelijk is.
Ikzelf noem deze macht vaak de Godin en omdat ik zelf een vrouw ben, is dit voor mij iets vanzelfsprekends. Hier is aan toe te voegen dat Wicca een aardsgodsdienst is, waarin vruchtbaarheid een belangrijke rol speelt en vruchtbaarheid is voor mij per definitie vrouwelijk.
Dit is echter mijn persoonlijke beleving en niet standaard Wicca, hoewel er volgens mij ook niet echt zoiets is als standaard Wicca.

 

Links naar andere sites:

Heksenhamer

Silvermoon's site

                  Dirah astrologie

Onkruid

Sundragon's site

                  Email me

          Site Meter