Een manier van leven.
Hoewel Wicca een religie genoemd wordt, is het veel meer dan dat.
Het is een positieve manier van leven. We zijn allemaal afkomstig van dezelfde bron en kunnen in balans met elkaar en de natuur leven. Ik denk dat dit een belangrijk streven binnen Wicca is.
Respect hebben voor elkaar, voor de natuur waar we allemaal deel van uitmaken. We bevinden ons allemaal in de cyclus die begint met de geboorte en eindigt in de dood. De hele natuur is overigens gebaseerd op cyclussen, denk aan de cyclus van dag en nacht, de vier seizoenen, etc.

Vaak zijn we ons hier echter niet meer van bewust en ik denk dat dit komt omdat mens en natuur van elkaar vervreemd zijn. We leven in een ge´ndustrialiseerde samenleving, ver verwijderd van onze bron. In vroeger tijden leefde de mens temidden van de natuur en leefde men ook echt volgens de cyclussen van moeder aarde.
Ik geloof dan ook dat een van de dingen die een mens nodig heeft, een terugkeer naar de natuur is, een hernieuwde kennismaking met de aarde. Uiteindelijk vormen we samen een geheel.


Dit is dan ook een van de dingen waar Wiccans zich mee bezig houden. De aarde zorgt voor ons en levert ons datgene wat wij nodig hebben om te overleven, ook al zijn wij ons daarvan in onze steden misschien niet meer bewust. Om de boel in balans te houden dienen wij op onze beurt voor de aarde te zorgen, haar te koesteren in plaats van te exploiteren zoals dat al heel lang gebeurt. Dit betekent uiteraard goed zijn voor het milieu, maar het gaat veel verder dan dat.
De stelling dat we, behalve individuen ook allemaal een deeltje van het grote wiel zijn, betekent natuurlijk ook dat dit zorgen en koesteren niet alleen op het milieu slaat, maar ook op onze medemensen en de dieren. Deze stelling impliceert namelijk dat we eigenlijk allemaal een zijn.

Vanuit dit standpunt zijn we dan als individuen gelijk, de een is dus niet beter dan de ander.

Een dergelijke visie be´nvloedt het dagelijkse leven in alle aspecten natuurlijk volkomen.

Hierdoor wordt Wicca dan ook een manier van leven, en wel eentje waardoor er een heleboel in positieve zin verandert.