Wat is dan wel een heks?
Mijn definitie van een heks is de volgende:
Een heks is zich bewust van de eenheid die zij (of hij) vormt met moeder aarde.
Een heks staat open voor de krachten van de natuur.
Een heks is zich bewust van de verantwoordelijkheid die zij heeft ten opzichte van dat wat leeft en ten opzichte van de natuur, zij koestert deze en zorgt ervoor, voelt als het ware de hartslag ervan.
Een heks gebruikt haar kennis van kruiden om anderen hiermee te kunnen helpen.
Een heks kent de Wiccan Rede en leeft volgens deze.
Een heks gebruikt magie uitsluitend voor het goede.